นโยบายคุกกี้


 

แก้ไขครั้งล่าสุด: มิถุนายน 2565


นโยบายคุกกี้ - บริษัทในเครือ โคโม กรุ๊ป

นโยบายคุกกี้นี้อธิบายวิธีการที่องค์กรใน โคโม กรุ๊ป ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของตน

นโยบายคุกกี้นี้ออกโดย คลับ21 พีทีอี แอลทีดี (ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ของ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนเว็บไซต์นี้ คลับ21 พีทีอี แอลทีดี เป็นองค์กรใน โคโม กรุ๊ป ซึ่งรวมถึงบริษัท ดังต่อไปนี้

• บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

• คลับ 21 พีทีอี แอลทีดี

• บริษัท คิดส์ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

• คิดส์ 21 พีทีอี แอลทีดี

• คัลลิน่า พีทีอี แอลทีดี

• ซุปเปอร์ เนเจอร์ แอลทีดี

• โคโม ชัมบาลา พีทีอี แอลทีดี

• โคโม ฟาวน์เดชั่น

• โคโม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอเชีย) พีทีอี แอลทีดี

• คลับ 21 จัดการบริการแบรนด์ที่ได้รับการระบุบนเว็บไซต์ของคลับ 21 ที่ www.club21global.com


(เรียกรวมกันว่า "เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา") และเว็บไซต์ทั้งหมด และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นหมายรวมถึง


• Club21global.com;

• Culina.com.sg;

• Supernature.com.sg;

• kids21.com;

• blackbarrett.com;

• comohotels.com;

• comodempsey.sg;

• comoshambhala.com

• comofoundation.org and

• sg.club21global.com    my.club21global.com    th.club21global.com

hk.club21global.com    au.club21global.com    int.club21global.com

club21global.online.th โปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของเว็บไซต์ทั้งหมดข้างต้น


(แต่ละเว็บไซต์ เรียกว่า เว็บไซต์หนึ่งของ โคโม กรุ๊ป และ เว็บไซต์ทั้งหมด เรียกรวมกันว่า เว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป)


นโยบายคุกกี้นี้ไม่ใช้กับเว็บไซต์ บริการ และ สินค้าที่มิได้แสดงหรือเชื่อมต่อกับนโยบายนี้ หรือ ที่มีนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของตนเอง


วิธีการที่เราใช้คุกกี้

เพื่อให้เว็บไซต์หนึ่ง ๆ ของ โคโม กรุ๊ป ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โคโม กรุ๊ป และ คู่ค้าของเราอาจวางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก เรียกว่า คุกกี้ บนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น เว็บไซต์อื่น ๆ มากมายก็ทำอย่างเดียวกัน เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป คุณยินยอมให้โคโม กรุ๊ป ใช้คุกกี้ในวิธีการที่กำหนดด้านล่างนี้ ถ้าคุณไม่ยินยอมการใช้คุกกี้วิธีการดังกล่าว โปรดยุติการใช้เว็บไซต์ของโคโม กรุ๊ป


คุกกี้คืออะไร

"คุกกี้ (cookie)" เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์บันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ และ จดจำการกระทำ และ การตั้งค่า (ตัวอย่างเช่น การบันทึกเข้าใช้ ภาษา ขนาดตัวอักษร และ การตั้งค่าหน้าจออื่น) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่คุณไม่จำต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวทุกครั้งเมื่อคุณกลับเข้าหน้าเว็บไซต์หรือเปลี่ยนการใช้งานจากหน้าหนึ่งไปหน้าอื่น


เราใช้คุกกี้อย่างไร

โคโม กรุ๊ป ใช้คุกกี้ในวิธีการต่าง ๆ รวมถึง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับแต่งประสบการณ์ส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป ของคุณ

เพื่อจดจำการกระทำและการตั้งค่าของคุณ

เพื่อระบุตัวตนของคุณ และ พฤติกรรมและกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ และ

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่อติดตามและป้องกันกิจกรรมฉ้อฉลบนเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป

เพื่อใช้วิเคราะห์/ประเมินผลการใช้งานบน โคโม กรุ๊ป เว็บไซต์ โดยเครื่องมือ กูเกิล แอนะลิติกส์ และ อะโดบี ออมนิเจอร์


วิธีการควบคุมคุกกี้

คุณสามารถควบคุม และ/หรือ ลบคุกกี้ตามความประสงค์ของคุณ - โปรดดูรายละเอียดได้ที่ aboutcookies.org คุณสามารถลบคุกกี้ทั้งหมดที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และคุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่เพื่อป้องกันการวางคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องปรับแต่งการตั้งค่าบางอย่างทุกครั้งเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป ด้วยตนเอง และ บริการและการทำงานบางอย่างอาจไม่สามารถทำได้ คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ของเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป โดยง่าย โดยการเลือกหนึ่งในลิงค์ ดังต่อไปนี้ ฉันยอมรับคุกกี้ / ฉันปฏิเสธคุกกี้


ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของโคโม กรุ๊ป ที่ dataprotectionofficer.th@th.club21global.com.
ปรับเปลี่ยนการใช้งานคุกกี้