10% OFF WELCOME10 | 10 DAYS RETURN | FREE DELIVERY | BANK PRIVILEGES

การซื้อสินค้าและการชำระเงิน


การจัดส่งสินค้า

เราจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้นโดย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง การสั่งซื้อสินค้าจะถูกจัดส่งให้ถึงที่หมายภายใน 2-3 วันทำการสำหรับที่อยู่จัดส่งในกรุงเทพฯ และภายใน 3-5 วันทำการสำหรับที่อยู่จัดส่งในต่างจังหวัด เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าจากการสั่งซื้อครั้งเดียวไปยังที่อยู่หลายๆ แห่งได้ ทั้งนี้หากคุณต้องการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางหลายๆแห่งให้ทำการแยกคำสั่งชื้อสินค้านั้นๆออกจากกัน เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง คุณจะได้รับพัสดุมากกว่า 1 ชิ้น หากคุณสั่งซื้อมากกว่า 1 แบรนด์


การติดตามพัสดุ

เมื่อเราเริ่มดำเนินการจัดส่งสินค้า คุณจะได้รับหมายเลขติดตามสินค้าทางกล่องข้อความตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณได้ให้ไว้กับเราในระบบ คุณสามารถติดตามสถานะต่างๆได้จากลิงค์ในข้อความดังกล่าว หากคุณไม่ได้รับสินค้าหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลที่ได้ Club 21 Services โทร. 02-021-2121 หรือ Line: @Club21Services ได้ทุกวัน เวลา 11:00 – 20:00 น.


การคืนสินค้า

 

นำส่งคืนทางไปรษณีย์

1. หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้าและประสงค์จะคืนสินค้า กรุณาติดต่อ Club 21 Services โทร 02-021-2121 หรือ Line: @Club21Services (เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:00 – 20:00 น.) เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่ ภายใน 10 วันหลังจากได้รับสินค้า
2. สินค้าควรถูกส่งคืนในแพคเกจเดิม ยังไม่ผ่านการใช้งานและยังมีดีไซเนอร์แท็กติดอยู่ครบ เราไม่สามารถรับคืนสินค้าที่เสียหายหรือมีรอยเปื้อน และอาจส่งคืนลูกค้าโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง
3. ส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งคืนสินค้าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยกลับมาตามที่อยู่ด้านล่าง โดยเลือกการส่งแบบลงทะเบียน (EMS) เท่านั้น

  แผนก ESHOP (โปรดระบุชื่อแบรนด์ของสินค้าที่ท่านส่งคืน)

บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารอีซี่ สเปซ

เลขที่ 1265 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์

ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

หมายเหตุ

1. ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือติดตามผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ที่ Club 21 Services โทร 02-021-2121 หรือ Line: @Club21Services เท่านั้น (เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:00 – 20:00 น.)
2. สมาชิก Club 21 ที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และคืนสินค้า คะแนนจากการซื้อสินค้าจะถูกหักภายใน 3 วันทำการ หลังจากบริษัทฯได้รับสินค้าแล้ว หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
 

การคืนเงิน

Credit Card : Full Payment

หลังจาก Club 21 eShop ได้ทำการตรวจรับและอนุมัติการรับคืนสินค้า หากเป็นกรณีที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทาง Club 21 eShop จะทำการคืนวงเงินไปยังธนาคารผู้ออกบัตรของท่านภายใน 14 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของท่านและขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร

Credit Card : Installment

หลังจาก Club 21 eShop ได้ทำการตรวจรับและอนุมัติการรับคืนสินค้า กรณีที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบดอกเบี้ย ทาง Club 21 eShop จะดำเนินการคืนเงินไปยังธนาคารผู้ออกบัตรของท่านภายใน 14 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของท่านและขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบดอกเบี้ยจากการผ่อนชำระ 1 เดือนแรกจากยอดที่ทำการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา

Debit Card

หลังจาก Club 21 eShop ได้ทำการตรวจรับและอนุมัติการรับคืนสินค้า ทาง Club 21 eShop จะทำการคืนเงินไปยังบัญชีของท่านภายใน 30 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัญชี

Cash Refund: Prompt Pay, Line Pay, True money, Shopee Pay

หลังจาก Club 21 eShop ได้ทำการตรวจรับและอนุมัติการรับคืนสินค้า พร้อมทั้งได้รับรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณลูกค้าที่ครบถ้วน (โดยชื่อบัญชีรับคืนเงินจะต้องตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้า) Club 21 eShop จะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีของท่านภายใน 7-14 วันทำการ