10% OFF WELCOME10 | 10 DAYS RETURN | FREE DELIVERY | BANK PRIVILEGES

นโยบายความเป็นส่วนตัว


 

แก้ไขครั้งล่าสุด: สิงหาคม 2565


นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

โคโมกรุ๊ปให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลของคุณและจริงจังกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้ (หมายรวมถึง ข้อกำหนดการใช้งาน หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่คุณพบได้บนเว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ปที่เกี่ยวข้อง (ที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) อธิบายวิธีการที่องค์กรในโคโมกรุ๊ปจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายดังกล่าวยังรวมถึงรายละเอียดของวิธีการที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ บันทึก ยึดถือ โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณประสงค์ที่จะติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้ โปรดดูรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏ ข้างท้ายนี้


โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียด เพื่อทำความเข้ามุมมอง แนวปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


เกี่ยวกับโคโมกรุ๊ป
ข้อสงวนเกี่ยวกับความรับผิด - องค์กรในโคโมกรุ๊ปไม่จำต้องมีความรับผิดต่อคุณ
ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ หรือเกี่ยวกับคุณ และแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว
วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
การตลาดและความต้องการของคุณ
วิธีการแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
สถานที่ที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล v
วิธีการที่เราจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
สิทธิตามกฎหมายของคุณ
คุกกี้
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล
คำถาม ความเห็น คำร้อง และ ข้อร้องเรียน
ติดต่อเรา
ภาษา


เกี่ยวกับโคโมกรุ๊ป


นโยบายสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้เป็นของโคโมกรุ๊ป แต่บังคับใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์กรแต่ละองค์กรในโคโมกรุ๊ป องค์กรในโคโมกรุ๊ปซึ่งอาจเป็น "ผู้ควบคุมข้อมูล" ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มีรายชื่อดังนี้


• บริษัท คลับ 21 พีทีอี แอลทีดี

• บริษัท คลับ ทเว้นตี้-วัน รีเทล (ประเทศมาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี

• บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท คิดส์ 21 พีทีอี แอลทีดี

• บริษัท คิดส์ 21 (ประเทศมาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี

• บริษัท คิดส์ 21 ฮ่องกง แอลทีดี

• บริษัท บี_ทูเก็ตเตอร์ (ประเทศสิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

• บริษัท โคโม ไลฟ์สไตล์ พีทีอี แอลทีดี

• บริษัท คูลิน่า พีทีอี แอลทีดี

• บริษัท แคนเดิ้ลนัท คิทเช่น พีทีอี แอลทีดี

• บริษัท เดอะ เดมซี่ คุกเฮาส์ แอนด์ บาร์ พีทีอี แอลทีดี

• บริษัท โคโม ชัมบาลา พีทีอี แอลทีดี

• บริษัท โคโม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ทส (เอเชีย) พีทีอี แอลทีดี

• มูลนิธิ โคโม ฟาวน์เดชั่น

• บริษัท โคโม คลับ พีทีอี แอลทีดี

รายชื่อดังกล่าวจะมีการอัพเดทอยู่เป็นระยะๆและจะถูกอ้างถึงในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้ โดยจะถูกเรียกว่า โคโมกรุ๊ป / เรา / ของเรา หรือ พวกเรา

เว็บไซต์และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นของโคโมกรุ๊ป หมายรวมถึง

• Club21global.com;

• Club21global.online.th;

• Shop.club21.my;

• Kids21.com;

• Comoclub.com;

• Comohotels.com;

• Comoshambhala.com;

• Comodempsey.sg;

• Comofoundation.org;

• Culina.com.sg;

• Supernature.com.sg;

• Restuarantpangium.sg;

• Postperth.com;

• Wildflowerperth.com.au

แต่ละเว็บไซต์ถือเป็นเว็บไซต์หนึ่งของโคโมกรุ๊ป และเว็บไซต์ทั้งหมดเรียกรวมกันว่า เว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ป

โดยปกติแล้วจะมีองค์กรในโคโมกรุ๊ปหนึ่งองค์กรที่คุณจะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ (จากมุมมองของสหราชอาณาจักร/สหภาพยุโรป องค์กรดังกล่าวคือ "ผู้ควบคุมข้อมูล" ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คำว่า "ผู้ควบคุมข้อมูล" มีความหมายอย่างกว้างว่า บุคคลผู้ที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการที่ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผล มีความเป็นไปได้ที่คุณได้ส่งมอบข้อมูลโดยตรงถึงองค์กรในโคโมกรุ๊ปมากกว่าหนึ่งองค์กร ในกรณีเช่นว่านั้นองค์กรแต่ละองค์กรจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทนั้นๆ)

หากคุณเป็นสมาชิกของโปรแกรมการรับรู้โคโมคลับ ซึ่งเป็นโครงการสมาชิกที่บริหารงานในนามของโคโมกรุ๊ป ผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือบริษัท โคโม คลับ พีทีอี แอลทีดี

สมาชิกของโคโมกรุ๊ปอาจมีประกาศความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากที่พวกเขามอบให้คุณเพื่อแทนที่หรือเสริมคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้


ข้อสงวนเกี่ยวกับความรับผิด - ไม่มีความรับผิดที่ครอบคลุมสมาชิกของโคโมกรุ๊ป


แม้ว่านโยบายสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้ออกในนามของโคโมกรุ๊ป โปรดทราบว่าองค์กรในโคโมกรุ๊ปนั้นเป็นอิสระจากกัน การที่คุณใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ออกโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องในโคโมกรุ๊ป ซึ่งได้รับการระบุว่าได้ทำธุรกรรมกับคุณบนเว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ปที่เกี่ยวข้อง องค์กรในโคโมกรุ๊ปของเว็บไซต์นั้นไม่ต้องรับผิดต่อเหตุใดๆที่ก่อให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด ด้วยเหตุผลเพียงว่าองค์กรดังกล่าวเหล่านั้นเป็นองค์กรในโคโมกรุ๊ป และ/หรือ ได้รับการระบุว่าเป็นองค์กรในโคโมกรุ๊ปในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้ หรือในที่อื่นใดบนเว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ปที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ หรือเกี่ยวกับคุณ และแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว


ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใดๆเกี่ยวกับตัวคุณที่อาจใช้เพื่อระบุตัวคุณ รวมถึงข้อมูลที่คุณมอบให้เรา ที่เรารวบรวมหรือที่เราได้รับโดยบุคคลที่สาม และที่ระบุตัวคุณหรือจากข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม มันไม่รวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนซึ่งได้ถูกลบจนกระทั่งไม่สามารถเชื่อมโยงกับคุณอีกต่อไป (ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน)

เราอาจรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆเกี่ยวกับคุณ ซึ่งเราได้จัดประเภทไว้ดังนี้:

ข้อมูลระบุตัวตน ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้ หรือตัวระบุที่คล้ายกัน สถานภาพสมรส ตำแหน่ง วันเกิด เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง และประเทศที่พำนัก

ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วยที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลทางการเงิน ประกอบด้วยรายละเอียดบัญชีธนาคารและบัตรชำระเงิน

ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังคุณและจากคุณ และรายละเอียดอื่นๆของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อจากเรา หากคุณเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกที่ดำเนินการโดยสมาชิกของโคโมกรุ๊ป เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อจัดการโปรแกรมสมาชิก

ข้อมูลประวัติ ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การซื้อหรือคำสั่งซื้อของคุณ ความสนใจ ความชอบ ข้อเสนอแนะ และการตอบแบบสำรวจของคุณ สำหรับโรงแรม ที่พัก และสโมสรสำหรับครอบครัว ข้อมูลนี้อาจรวมถึงอายุและข้อกำหนดพิเศษของเด็ก ซึ่งเราต้องการข้อมูลนี้เพื่อให้บริการแก่คุณ

ข้อมูลการใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ข้อมูลการเข้าถึง ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่คุณให้กับเราเพื่อเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการของเรา (เช่น หากจำเป็นต้องใช้รถเข็นคนพิการหรือข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้)

ข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพของเรา รวมถึงเมื่อคุณเยี่ยมชมสปาหรือร้านอาหารของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือข้อกำหนดด้านอาหารของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมร้านอาหารของเรา

ข้อมูลการตลาด ประกอบด้วยการตั้งค่าความชอบของคุณในการรับข้อมูลการตลาดจากเราและบุคคลที่สามของเราและการตั้งค่าความชอบด้านการสื่อสารของคุณ

ข้อมูลเด็ก ประกอบด้วยข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเข้าถึงและข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ซึ่งประกอบด้วย

ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากคุณ

• เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้า ทำการจอง ยกเลิก หรือแก้ไขการจองบนเว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ปหรืออย่างอื่น

• เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ป

• เมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรมลูกค้าสมาชิกของโคโมกรุ๊ป

• เมื่อคุณเข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ทแห่งใดแห่งหนึ่งของโคโมกรุ๊ป ในกรณีที่ทำการจองซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของเด็ก

• เมื่อคุณใช้บริการด้านสุขภาพของโคโมกรุ๊ป เช่น สปาหรือแอปพลิเคชันมือถือเพื่อสุขภาพ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติม และข้อมูลเด็กในกรณีที่เกี่ยวข้อง

• เมื่อคุณใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ท หรือร้านอาหาร หรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งของโคโมกรุ๊ป เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงเพิ่มเติม

• เมื่อเราให้บริการพี่เลี้ยงเด็ก การดูแลเด็ก และกิจกรรมและบริการอื่นๆแก่คุณ สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราอาจรวบรวมข้อมูลของเด็ก

• เมื่อคุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ป

• เมื่อคุณดาวน์โหลด หรือลงทะเบียนกับโปรแกรมแอพพลิเคชั่นของโคโมกรุ๊ปบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

• เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ป

• เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อรับอัพเดททางอีเมลจากเรา

• เมื่อคุณขอให้เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด เช่นจดหมายข่าว อัพเดทข่าวสาร หรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ หรือโปรโมชั่น

• ในกรณีที่คุณขอให้เรารักษาการติดต่อกับคุณไว้ หรือขอให้เราส่งข้อมูลที่จัดทำเพื่อคุณโดยเฉพาะ (เช่น โฆษณาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย)

• ในกรณีที่คุณติดต่อ หรือสื่อสารกับเรา (เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล โซเชียลมีเดีย หรือทางอื่น) ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด หรือ เมื่อคุณแสดงความคิดเห็น และ/หรือ คำติชม เกี่ยวกับโคโมกรุ๊ป

• เมื่อคุณให้ข้อคิดเห็น ความคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโคโมกรุ๊ปแก่เรา

เราอาจรวบรวม “ข้อมูลทางเทคนิค” เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ป ข้อมูลทางเทคนิคที่รวมถึง ประเภทของอุปกรณ์ (และสิ่งระบุเอกลักษณ์ของอุปกรณ์) ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ป ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (ไอพี) ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต สิ่งระบุเอกลักษณ์ของอุปกรณ์ (ยูดีไอดี) หรือ สิ่งระบุเอกลักษณ์อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (เอ็มอีไอดี) ของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของคุณ หมายเลขซีเรียลของประเภทและส่วนประกอบ ข้อมูลการล็อกอิน ข้อมูลและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตของเวลา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ปลั๊กอิน ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายและแพลตฟอร์มของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และรายละเอียดใดๆ ที่อ้างถึงเว็บไซต์ หรือโปรแกรมแอพพลิเคชั่น และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ปของคุณ รวมถึงสิ่งชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (ยูอาร์แอล) คลิกสตรีมที่ไปสู่ ผ่าน และ ออกจากเว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ป (รวมถึงวันและเวลา) หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เวลาการตอบรับหน้าเว็บไซต์ ความผิดพลาดในการดาวน์โหลด ระยะเวลาการเข้าชมหน้าเว็บไซต์บางหน้า ข้อมูลการโต้ตอบกับหน้าเว็บไซต์ (เช่น การเลื่อน การคลิก การเคลื่อนเมาส์) และวิธีการที่ใช้ในการออกจากหน้าเว็บไซต์

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ถูกรวบรวมโดยองค์กรในโคโมกรุ๊ป ข้อมูลใดๆที่คุณส่งให้แก่องค์กรในโคโมกรุ๊ป อาจจะถูกใช้ร่วมกันภายในโคโมกรุ๊ป (เช่น เมื่อคุณเข้าพักในที่หนึ่งที่ใดของโรงแรมและรีสอร์ทของโคโมกรุ๊ป ข้อมูลนี้จะถูกแบ่งปันกับโรงแรมและรีสอร์ทของโคโมกรุ๊ปอื่นๆ) เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของ โปรแกรมการรับรู้โคโมคลับ และแผนการลูกค้าสมาชิกอื่นๆของเราที่คุณอาจลงทะเบียนไว้ (แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย)

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากหรือที่ได้รับมาจากบุคคลที่สาม เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม เช่น แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ หรือใครก็ตามที่ทำการจองห้องพักแห่งใดแห่งหนึ่งในเครือโรงแรมและรีสอร์ทโคโม ร้านอาหารหรือศูนย์สุขภาพและสปา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามที่เป็นสมาชิกในเครือของ โปรแกรมการรับรู้โคโมคลับ และแผนการลูกค้าสมาชิกอื่นๆที่เราอาจดำเนินการในนามของคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะอยู่แล้ว เช่น เมื่อเราโต้ตอบกับคุณบนสื่อสังคมออนไลน์

เราจะขอให้คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเรา (เช่น ข้อมูลระบุตัวตน การติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆที่อาจระบุโดยโคโมกรุ๊ป เพื่อให้โคโมกรุ๊ปสามารถดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องที่คุณร้องขอ โคโมกรุ๊ป อาจไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องได้ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คุณส่งข้อมูลเด็ก คุณยืนยันว่าคุณมีอำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราในนามของผู้เยาว์รายนั้น เพื่อให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษภายใต้กฎหมายของบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร/สหภาพยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตทางเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ และข้อมูลทางพันธุกรรมและไบโอเมตริกซ์) รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินลงโทษทางอาญาและความผิดทางอาญาได้รับการคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว


วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา


โคโมกรุ๊ปใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้แสดงไว้ข้างล่างนี้ โดยเราได้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอม นโยบายสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้ทำให้เราบรรลุหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้วิธีการที่คุณอาจคาดหมายได้จากลักษณะปกติของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ โดยการแจ้งเตือนและอธิบายวิธีการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการที่เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

เราอาจใช้พื้นฐานทางกฎหมายต่อไปนี้เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงผลประโยชน์ของธุรกิจของเราในการดำเนินและจัดการธุรกิจของเรา เพื่อให้เราสามารถให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแก่คุณ และประสบการณ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้พิจารณาและสร้างสมดุลให้กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ (ทั้งในแง่บวกและด้านลบ) และสิทธิ์ของคุณ ก่อนที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับกิจกรรมที่ผลประโยชน์ของเราถูกแทนที่โดยผลกระทบที่มีต่อคุณ (เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากคุณหรือมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประเมินผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะโดยติดต่อเราที่นี่

การปฏิบัติตามสัญญา หมายถึงการประมวลผลข้อมูลของคุณในกรณีที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาหรือดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญาดังกล่าว

ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย หมายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีความจำเป็นตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม

ความยินยอม ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เราจะขอความยินยอมจากคุณ โดยปกติเราจะรวบรวมความยินยอมของคุณโดยคุณดำเนินการเองเช่น ทำเครื่องหมายในช่องความยินยอมที่เหมาะสม หรือสื่อสารความยินยอมของคุณให้เราทราบ (เช่น ทางอีเมลหรือโดยคุณให้ข้อมูลที่ไม่บังคับตามกฎหมายแก่เรา) ในสถานการณ์ที่คุณให้ความยินยอม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้ ตัวอย่างเช่น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดก็ต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณให้ทำเช่นนั้น หรือเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น เราอาจต้องการความยินยอมจากคุณเมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ โปรดดูส่วน “การตลาดและทางเลือกของคุณ” ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในกรณีที่เราใช้ความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราโดยใช้ รายละเอียดที่กำหนดไว้ ด้านล่าง

การคุ้มครองผลประโยชน์ที่สำคัญ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือของบุคคลอื่น เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริการฉุกเฉินที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคลอื่นหรือที่คุณ (หรือบุคคลที่กระทำการแทนคุณ) ให้ข้อมูลอาหารหรือข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอื่นๆ แก่เรา เช่น การแพ้

เรายังรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลประชากรเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ข้อมูลที่รวบรวมอาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เนื่องจากข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณโดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เข้าถึงคุณลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากเรารวมหรือเชื่อมต่อข้อมูลที่รวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สามารถระบุตัวคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะถูกใช้ตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้


การตลาดและทางเลือกของคุณ


หากคุณให้ความยินยอมแก่เราและสอดคล้องกับตัวเลือกของคุณ เราจะให้ข้อมูลแก่คุณทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล การแจ้งเตือนแอปและ เอสเอ็มเอส หรือบริการส่งข้อความโดยตรงอื่นๆ ซึ่งคุณอาจสนใจในส่วนที่เกี่ยวกับโคโมกรุ๊ป ในกรณีที่คุณยินยอมให้รับการตลาดทางตรงออนไลน์ของเรา หมายความว่าคุณสามารถแสดงโฆษณาของเราในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ป หรือบริการของพันธมิตรออนไลน์ของเรา ตัวอย่างเช่น หากคุณให้ความยินยอมแก่เรา เราอาจเรียกใช้แคมเปญโฆษณาบนเฟสบุคซึ่งอาจรวมถึงโฆษณาของเราที่แสดงให้คุณเห็นในขณะที่คุณอยู่บนเฟสบุค เราอาจปรับแต่งเนื้อหาที่คุณเห็นโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์หรือสร้างโปรไฟล์ เราจะให้การสื่อสารทางการตลาดแก่คุณหากคุณต้องการให้เราทำเท่านั้น คุณจะมีโอกาสกำหนดได้ชัดเจนว่าต้องการรับข้อความทางการตลาดจากเราหรือไม่โดยทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เราใช้ความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่กำหนดไว้ ด้านล่าง


วิธีการแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


เราอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ ซึ่งหมายรวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้

บริษัทในเครือโคโมกรุ๊ปทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ธุรกิจ การบริหารจัดการ และกฎหมาย (เช่น การชำระเงิน การยืนยัน หรือการให้คะแนนและรางวัลแก่สมาชิก)

เฟสบุค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ติ๊กต็อค หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆที่โคโมกรุ๊ปอาจใช้เป็นครั้งคราว (หากคุณใช้บัญชีผู้ใช้บริการดังกล่าว ในการลงทะเบียน/เข้าใช้บริการ) ในกรณีที่สามารถกระทำได้

ผู้ให้บริการ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดหา ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน (เช่น ผู้มีวิชาชีพด้านฟิตเนส ด้านการแพทย์และด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการประเมินอาการและรักษา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการท่องเที่ยว การจอง การบริหารการให้รางวัล การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การพัฒนาธุรกิจและการสนับสนุนทางการตลาด) ผู้ดำเนินการต่างๆ เช่น การตลาด การชำระเงิน การบรรลุผลและจัดส่งสินค้าตามคำสั่ง การบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน รวมถึงการจองและสำรอง

ผู้มีวิชาชีพในการให้คำแนะนำที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลหรือผู้ร่วมในการควบคุม รวมถึงนักกฎหมาย นายธนาคาร ผู้ตรวจสอบ และผู้ให้บริการด้านการประกันภัย ผู้ให้บริการคำแนะนำปรึกษา บริการธนาคาร บริการกฎหมาย บริการประกันภัย และบริการบัญชี

คู่ค้าที่ให้บริการแก่เรา ได้แก่ การจัดการตามคำสั่ง การประมวลผลข้อมูล และ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการรายการส่งเสริมการขาย จัดทำวิจัยและวิเคราะห์ และ ปรับแต่งประสบการณ์ส่วนบุคคลแก่ลูกค้าของโคโมกรุ๊ป เรามิได้ยินยอมให้ผู้ค้าเหล่านี้ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการให้บริการในนามของเรา

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมายอื่นๆ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่ของคุณ)

บุคคลที่สามผู้ได้รับหรือถือครองสินทรัพย์ของเราทั้งหมด ในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญมาก) จะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกโอน (อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนการโอนจะเกิดขึ้น) และ

ผู้ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์และค้นหาที่ช่วยเราในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ป


สถานที่ที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณภายในโคโมกรุ๊ป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลของคุณนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ตามสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงประเทศใดๆที่บริษัทโคโมกรุ๊ปตั้งอยู่หรือดำเนินการในรวมถึง สิงคโปร์ ภูฏาน มาเลเซีย ฟิจิ ฝรั่งเศส ฮ่องกง อินโดนีเซีย อิตาลี ฟิลิปปินส์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย แต่ยังรวมถึงประเทศที่ผู้ให้บริการภายนอกของเราตั้งอยู่หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในนามของเรา

หากคุณอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (อีอีเอ) เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกอีอีเอหรือสหราชอาณาจักรในลักษณะนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด จุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณยังคงได้รับการคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้ คุณสามารถรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการโอนที่เราใช้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อ ด้านล่าง

หากเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับที่เข้มงวดและระดับการป้องกันความปลอดภัยที่ใกล้เคียงกันเสมอ

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โปรดทราบว่าสิทธิ์ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บไว้ที่ใด โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกเฉพาะที่เราใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากสหราชอาณาจักรหรืออีอีเอ โดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ ด้านล่าง


ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม


เว็บไซต์โคโมกรุ๊ปอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และไมโครไซต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างจากของโคโมกรุ๊ป หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังไซต์เหล่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่อยู่ภายใต้คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของไซต์ใดๆที่คุณเยี่ยมชม โดยการคลิกหรือเปิดใช้งานลิงก์ดังกล่าวและออกจากเว็บไซต์โคโมกรุ๊ป โคโมกรุ๊ปจะไม่ควบคุมข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลใดๆที่คุณให้กับหน่วยงานอื่นๆ หลังจากออกจากเว็บไซต์โคโมกรุ๊ป การเข้าถึงเว็บไซต์หรือหน้าอื่นๆดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณ


การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่รวบรวมไว้ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองธุรกิจของเรา (การบัญชีและการรายงาน) หรือข้อกำหนดทางกฎหมาย แต่เพื่อแก้ไขข้อพิพาทอย่างเหมาะสมหรือเพื่อแก้ไขปัญหา

เพื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพิจารณาจำนวน ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยวิธีการอื่นๆ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ข้อมูลบางอย่างอาจถูกเก็บไว้โดยไม่มีกำหนดเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค และจะถูกบล็อกจากการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ที่กฎหมายไม่ได้บังคับ

รายละเอียดของระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแง่มุมต่างๆ มีอยู่ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของโคโมกรุ๊ป ซึ่งคุณสามารถขอได้จากเราโดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่กำหนดไว้ ด้านล่าง

หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการสมัครจากรายชื่อผู้รับจดหมายของเรา หรือหากการเข้าถึงการเป็นสมาชิกโคโมกรุ๊ปของคุณหมดอายุ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังคงถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของโคโมกรุ๊ป


วิธีการที่เราจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


เรามุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมที่ออกแบบมาเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ขั้นตอนทางเทคนิคและองค์กรของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญเสียโดยไม่ได้ตั้งใจ ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึง การเปิดเผย การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลาย แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องระบบข้อมูลของเรา แต่เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะอื่นๆ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัย100% เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์จริงหรือบนคลาวด์ของเรา หรือใช้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลบุคคลที่สามในประเทศที่ผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องดำเนินการหรือที่อื่นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้


สิทธิตามกฎหมายของคุณ


หากคุณอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือ อีอีเอ คุณมีสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้

• เข้าถึง คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้ และเพื่อตรวจสอบว่าเรากำลังดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

• การแก้ไขหรือการลบ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ (เว้นแต่เรามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะเก็บรักษาไว้) สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทราบว่าสิทธิ์ของคุณในการร้องขอการลบอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่บังคับใช้

• ข้อจำกัด คุณยังมีสิทธิที่จะจำกัดเราไม่ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลไม่ถูกต้อง การประมวลผลนั้นผิดกฎหมาย หรือเราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่เราถือไว้อีกต่อไป

• การพกพาข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้างและเพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หากพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นการยินยอมหรือการปฏิบัติตามสัญญา

• จุดหมาย / การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (หรือของบุคคลที่สาม) คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ตัวอย่างเช่น หากคุณยินยอมให้รับข้อมูลอัปเดตหรือการสื่อสารทางการตลาดอื่นๆ แต่เปลี่ยนใจ คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารดังกล่าวได้ในอนาคต โดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ ด้านล่าง หรือโดยการคลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารใดๆ ที่คุณได้รับ

• ร้องเรียน หากคุณไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล่าง และติดต่อเรา หากคุณยังไม่พึงพอใจ คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในสหราชอาณาจักร หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลคือสำนักงานกรรมาธิการข้อมูล ในการใช้สิทธิ์ใดๆที่กล่าวถึงข้างต้น โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อ ด้านล่าง หากมี คุณอาจสามารถเข้าถึง แก้ไข ร้องขอการลบ ส่งออก และจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนอัปเดตการตั้งค่าของคุณโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและเลือก "อัปเดตโปรไฟล์"

หากคุณอยู่ในประเทศอื่น คุณอาจมีสิทธิ์อื่นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณเพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าวในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด อย่างไรก็ตาม หากคุณขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และการประมวลผลหรือข้อมูลประเภทนี้จำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์โคโมกรุ๊ปของคุณ หรือจำเป็นสำหรับเราในการให้บริการแก่คุณ (เช่นเพื่อจัดการบัญชีของคุณ) คุณอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์โคโมกรุ๊ปหรือบริการได้เหมือนที่เคยทำมาก่อน

นี่ยังไม่รวมถึงสิทธิ์ของคุณที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง คุณสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด โปรดให้เวลาอย่างน้อย 3 วันทำการในการดำเนินการตามคำขอของคุณ

เพื่อปกป้องความลับของคุณและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เราอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เราจะสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ (เช่น เราจะตอบกลับคำขอตราบใดที่ที่อยู่อีเมลเหมือนกับที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับเราหรือได้ส่งมอบให้เรา เราอาจขอสแกนสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายของคุณ หรือเพื่อให้คุณยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการทำธุรกรรมของคุณกับเรา) เมื่อติดต่อสำนักงานความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (รายละเอียดที่คุณสามารถหาได้ ด้านล่าง ) โปรดระบุชื่อของคุณและให้รายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การปกป้องความลับของคุณและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ดังนั้นโคโมกรุ๊ปอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอใดๆ เว้นแต่จะได้รับข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณตามสมควร เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายในเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้


คุกกี้


“คุกกี้” คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางไว้บนเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และใช้เพื่อจดจำและ/หรือรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ และ “เว็บบีคอน” คือวัตถุหรือรูปภาพขนาดเล็กที่ฝังอยู่ใน หน้าเว็บ แอปพลิเคชัน หรืออีเมล และใช้เพื่อติดตามกิจกรรม ซึ่งบางครั้งเรียกว่าพิกเซลและแท็ก

เราใช้คุกกี้ต่อไปนี้

• คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์โคโมกรุ๊ป ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์โคโมกรุ๊ป

• คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ พวกเขาช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชม และดูว่าผู้เยี่ยมชมย้ายไปรอบๆ เว็บไซต์โคโมกรุ๊ปอย่างไรเมื่อพวกเขาใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเห็นว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์โคโมกรุ๊ปอย่างไร ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์โคโมกรุ๊ป

• คุกกี้ฟังก์ชัน สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของโคโมกรุ๊ป ซึ่งช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับคุณ ทักทายคุณด้วยชื่อ และจดจำการตั้งค่าของคุณ (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่คุณเลือก)

• คุกกี้กำหนดเป้าหมาย คุกกี้เหล่านี้บันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์โคโมกรุ๊ปของคุณ หน้าที่คุณได้เยี่ยมชม และลิงก์ที่คุณติดตาม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้เว็บไซต์และโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น

โปรดทราบว่าอาจมีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ บุคคลภายนอกที่มีชื่อเหล่านี้อาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น เครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการภายนอก เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บ คุกกี้บุคคลที่สามเหล่านี้น่าจะเป็นคุกกี้วิเคราะห์หรือคุกกี้ประสิทธิภาพหรือคุกกี้กำหนดเป้าหมาย

นอกจากนี้เรายังใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของกูเกิ้ล เพื่อวัดและทำความเข้าใจว่าคุณใช้เว็บไซต์โคโมกรุ๊ปอย่างไร ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่ใช้สามารถดูได้ที่ https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ และยกเลิกโดยการดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ Google Analytics opt out ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

คุณสามารถบล็อกคุกกี้ได้โดยเปิดใช้งานการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณที่อนุญาตให้คุณปฏิเสธการตั้งค่าของคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็น) คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์โคโมกรุ๊ปทั้งหมดหรือบางส่วนได้

คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือของเราได้ง่ายๆ โดยเข้าไปที่ลิงก์ ที่นี่


การเปลี่ยนแปลงในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้


คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้มีผลบังคับใช้ณ.วันที่ที่ระบุไว้ที่ด้านบนของคำชี้แจง เราอาจเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้ของเราเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เราอาจทำกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้ของเราในอนาคตจะถูกโพสต์ในหน้านี้และจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลตามความเหมาะสม

โปรดกลับมาตรวจสอบบ่อยๆ เพื่อดูการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้ของเราโดยการใช้เว็บไซต์โคโมกรุ๊ปต่อไปหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้ของเรา ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง (ยกเว้นในขอบเขตที่เราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ)

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องขอความยินยอมที่เป็นปัจจุบัน เพิ่มเติม หรือแตกต่างจากคุณ เราจะทำเช่นนั้น


คำถาม ความเห็น คำร้อง และข้อร้องเรียน


หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น คำขอหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียด ด้านล่าง โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่คุณให้ไว้กับเรา หรือหากคุณเชื่อว่าบันทึกของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง เมื่อติดต่อเรา โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำถาม ข้อคิดเห็น คำขอหรือข้อร้องเรียนของคุณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราต้องการให้ความมั่นใจกับคุณว่าเราจะทำการร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง และการร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการประเมินโดยบุคคลที่เหมาะสมโดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาใดๆอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เราขอให้คุณร่วมมือกับเราในระหว่างกระบวนการนี้และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เราอาจต้องการ (เช่น ชื่อของคุณและรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องตลอดจนหลักฐานยืนยันตัวตน เช่น สำเนาสแกนบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายของคุณหรือรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณกับเรา) หากเราไม่สามารถทำให้ตัวเองพอใจในตัวตนของคุณได้อย่างสมเหตุสมผล เราอาจไม่สามารถจัดการกับคำถาม ข้อคิดเห็น คำขอหรือคำร้องเรียนของคุณได้


ติดต่อเรา


โคโมกรุ๊ป

สำนักงานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 17 อาคารไทมส์ สแควร์

246 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

privacy.th@th.club21global.com


หรือ

ติดต่อผ่านแบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ ที่นี่


ภาษา


คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้นี้เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับภาษาอังกฤษ) และในภาษาอื่นๆที่ใช้ในแต่ละเว็บไซต์ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันในข้อกำหนดของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าในขอบเขตของความไม่สอดคล้องดังกล่าว