10% OFF WELCOME10 | 10 DAYS RETURN | FREE DELIVERY | BANK PRIVILEGES

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด (“คลับ 21”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ คือข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ คลับ 21

โดยการเข้าถึง และ/หรือ ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ และ/หรือ ใช้บริการใด ๆ ที่มีผ่านเว็บไซต์นี้ และ/หรือซื้อหรือพยายามซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ บนเว็บไซต์นี้คุณ (“ลูกค้า” หรือ“ คุณ”) จะถือว่าได้ยอมรับและผูกพันตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ (“ ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)

1. ทั่วไป

1.1. บริษัท ในเครือ คลับ 21 ได้แก่ บริษัท คิดส์ 21 (ประเทศไทย) จำกัด, โคโม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอเชีย) พีทีอี แอลทีดี รวมถึงบริษัท และหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โคโม กรุ๊ป อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์นี้จัดทำโดย คลับ 21 แต่เพียงผู้เดียวและไม่มีองกรณ์อื่นของ โคโม กรุ๊ป ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้ และการซื้อสินค้าใด ๆ ของคุณ

1.2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ระบุข้อกำหนดในความสัมพันธ์ตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างคุณและ คลับ 21 ซึ่งคุณตกลงที่จะมีภาระผูกพันและบังคับใช้ในเวลาที่คุณเข้าถึงและ/หรือ ใช้เว็บไซต์นี้และซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่จัดทำโดย คลับ 21 ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

1.3. นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ควบคุมการประมวลผล รวมถึงรวบรวมการใช้ การเปิดเผยข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรารวบรวมจากคุณหรือที่คุณให้กับเราในการใช้เว็บไซต์ ถือว่าคุณตกลงที่จะยอมรับตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายคุกกี้

1.4. คลับ 21 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้และบริการใด ๆ ที่ให้ไว้หลังจากที่มีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามที่มีการแก้ไข

1.5. การซื้อใด ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ (นั่นคือเมื่อ คลับ 21 ได้รับคำสั่งซื้อหลังจากที่คุณคลิกที่ปุ่ม 'สั่งซื้อ') เมื่อใดก็ตามที่คุณทำการซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ คลับ 21 ขอแนะนำให้คุณพิมพ์และบันทึกสำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ทำการซื้อ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของคุณเอง

1.6. คลับ 21 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือยุติบริการชอปปิ้งออนไลน์นี้ชั่วคราวหรือถาวร (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบได้ตลอดเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับการยอมรับตามส่วน "การส่งและการยอมรับคำสั่งซื้อ" ด้านล่าง

1.7. ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คำต่าง ๆ ที่ใช้จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:

. “ส่วนลดสำหรับสมาชิกคลับ 21หมายถึง การลดราคาซื้อสินค้าที่เสนอให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกคลับ 21 และผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกคลับ 21 โปรดดูที่  www.club21global.com);

ข. "การซื้อของออนไลน์" หมายถึง การซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ และ

. "สินค้า" หมายถึง เสื้อผ้า เครื่องประดับ บัตรกำนัล หรือ สินค้าอื่นใดที่คลับ 21 เสนอขายบนเว็บไซต์นี้

1.8. สินค้าทั้งหมดที่เสนอขายหรือขายโดย คลับ 21 ผ่านทางเว็บไซต์ ขายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่าเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างว่ามีผลตามสัญญาระหว่างคุณกับ คลับ 21 ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายใด ๆ ที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2.1. เว็บไซต์นี้และวัสดุทั้งหมดรวมถึงภาพถ่าย ภาพประกอบข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โลโก้ แผนที่ แผนงาน วรรณกรรมศิลปะ ดนตรี หรือการแสดงข้อมูล และผลงานทั้งหมดในสื่อ หรือรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรม โปรแกรมสินค้าและ/หรือบริการที่นำเสนอ โดยส่วนใดส่วนหนึ่งของ คลับ 21  และ บริษัทฯ  ในเครือ (“เนื้อหา”) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่น ๆ (“ทรัพย์สินทางปัญญา” ) เป็นเจ้าของอนุญาตหรือควบคุมโดย คลับ 21 และ บริษัท ในเครือหรือพันธมิตร

2.2. ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดย คลับ 21 ห้ามมิให้ใช้อัปโหลด ดาวน์โหลด คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ แจกจ่าย แยกส่วนประกอบ แยกชิ้นส่วนดัดแปลงใด ๆ โดยเด็ดขาด ทั้งเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใด

2.3. คลับ 21 บริษัทฯ ในเครือและคู่ค้าของ บริษัท จะรักษาสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาและแนวคิดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือภาพกราฟิก และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้

3. การเข้าถึงเว็บไซต์

3.1. คลับ 21 ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้แก่บุคคลใด ๆ หรือปิดกั้นการเข้าถึงจากแหล่งอินเทอร์เน็ต หรือที่อยู่ใด ๆ ในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือให้เหตุผลใด ๆ

4. ลิงก์

4.1.  เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และหน้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการควบคุมดูแล หรือรับรองโดย คลับ 21 การคลิกหรือเปิดใช้งานลิงก์ดังกล่าวแสดงว่าคุณรับทราบว่า คลับ 21 จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เครื่องมือ แอปพลิเคชั่น ข้อเสนอ หรือบริการอื่น ๆ และไม่รับผิดชอบต่อคุณในทางใด ๆ คลับ 21  ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือมีอำนาจควบคุมบุคคลที่สามดังกล่าว และบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ใช่ตัวแทนหรือผู้รับใช้ของ คลับ 21 ข้อมูลใด ๆ ที่คุณมอบให้กับหน่วยงานอื่นใดหลังจากออกจากเว็บไซต์นี้ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด คลับ 21 และ บริษัท ในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงการใช้งาน หรือการกระทำอื่น ๆ ของคุณ รวมถึงเหตุผลของการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์

4.2. ไฮเปอร์ลิงก์ทั้งหมดที่ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณ คลับ 21 และ บริษัท ในเครือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นพันธมิตร เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเช่นนั้นในลักษณะใด ๆ กับเครื่องหมายทางการค้า หรือบริการโลโก้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิหรืออุปกรณ์ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นต้น

5. การรักษาความลับ

5.1. ไม่มีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หรือผ่านเครือข่ายไร้สายใดก็ตาม ที่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ คลับ 21 จึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัย ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือการรักษาความลับของข้อมูลและ/หรือการสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งถึงเรา และคุณต้องรับความเสี่ยงเอง

5.2. คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งถึงเราผ่านทางเว็บไซต์นี้จะถือว่าได้ทำโดยสมัครใจบนพื้นฐานที่ไม่เป็นความลับ และไม่ใช่กรรมสิทธิ์ คลับ 21  ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ทำซ้ำ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ออกอากาศ และ/หรือโพสต์ที่อื่นบนอินเทอร์เน็ต หรือในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งไม่ จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ บริษัท ในเครือหรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการพัฒนาการตลาด บริการ และการผลิตสินค้า

6. ความปลอดภัยของเว็บไซต์

6.1. คุณรับทราบโดยชัดเจนและตกลงว่า:-

6.1.1. เว็บไซต์นี้ให้บริการบนพื้นฐาน“ ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ และ คลับ 21 ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่มีให้ในเว็บไซต์นี้ จะไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข

6.1.2. คลับ 21  ไม่รับประกัน และขอปฏิเสธขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความตรงเวลาของเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแสดงรูปภาพใด ๆ

6.1.3. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คลับ 21 ไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในการเชื่อมต่อ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) กับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ ด้วยเหตุนี้คุณจึงปล่อย คลับ 21 และ บริษัทฯ ในเครือทั้งหมด (และตัวแทนของบริษัท  ตัวแทนผู้รับผิดชอบ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย และที่ปรึกษาด้านวิชาชีพอื่น ๆ ) จากภาคการค้าหรือที่ปรึกษาทั้งหมด การบาดเจ็บ การสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ

6.1.4. เนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลด หรือได้รับจากการใช้เว็บไซต์นี้ (การกระทำดังกล่าวถูกห้ามโดยเด็ดขาด) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณ และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสูญเสียข้อมูล หรือความรับผิด ที่อาจเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว ทั้ง คลับ 21 และ บริษัทฯ ในเครือจะไม่รับผิด หรือรับผิดชอบต่อไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต การสกัดกั้นการสื่อสารออนไลน์ ปัญหาซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ (ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียข้อมูล หรือปัญหาความเข้ากันได้) การโจรกรรม การทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือความสูญเสีย หรือความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเข้าถึง หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือการอัปโหลด การดาวน์โหลดเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ (ซึ่งทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาต) จากเว็บไซต์นี้

6.1.5. แม้ว่า คลับ 21  จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดของเรา เพื่อป้องกันการเข้าสู่เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด หรือไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไร หากบุคคลที่สามได้รับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

6.2. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่ง คลับ 21 และ บริษัทฯ ในเครือแต่ละแห่งรวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่พนักงาน และตัวแทนบริษัทแม่ บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทร่วม โดยไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องความเสียหาย ความต้องการ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึง ค่าธรรมเนียมทนายความตามการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน) ซึ่ง คลับ 21 หรือ บริษัท ในเครือและ/หรือโรงแรมในเครืออาจได้รับความเดือดร้อน หรือเกิดขึ้นเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ:-

6.2.1.  หากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

6.2.2. มิฉะนั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการใช้งานเว็บไซต์นี้จะส่งผลถึงคุณ

7. การลงทะเบียน

7.1. Yคุณอาจต้องสร้างโปรไฟล์บัญชี เพื่อใช้บริการหรือคุณสมบัติบางอย่างที่มีให้คุณบนเว็บไซต์นี้ โดยคุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความจริง ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และครบถ้วนทุกประการ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ซึ่งจะใช้ในการรับ OTP แบบครั้งเดียว สำหรับการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้ง  คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์ได้ตลอดเวลา โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและเลือก "จัดการบัญชี" เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการลงทะเบียนเป็นครั้งคราว

7.2. คลับ 21  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณ และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ หากเราพบว่ารายละเอียดการลงทะเบียนใด ๆ ที่คุณให้ไว้ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง

7.3. รหัสผ่านครั้งเดียว (One-Time-Password) ที่ส่งถึงคุณควรได้รับการรักษาความปลอดภัยและคุณต้องแจ้ง คลับ 21 ทันทีถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คลับ 21  จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

8. เงื่อนไขการรับสิทธิ์สำหรับการซื้อสินค้

8.1. คลับ 21  ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคำสั่งซื้อจากคุณ หากคุณมีอายุตามกฎหมายกำหนด และมีความสามารถในการใช้เว็บไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง และการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการ

8.2. ในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยระบุชื่อจริง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ที่ร้องขอตามที่ระบุไว้เมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้คุณต้องให้รายละเอียดการชำระเงิน ที่คุณรับรองและรับประกันว่าถูกต้อง ซึ่งคุณยืนยันว่าคุณเป็นบุคคลที่อ้างถึงในข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ให้ไว้

8.3. คุณต้องมีบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่ถูกต้อง ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งยอมรับได้กับ คลับ 21  และคุณอนุญาตให้ คลับ 21 ดำเนินการเรียกเก็บเงิน หรือเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของคุณ ตามจำนวนราคาทั้งหมดสำหรับสินค้า หรือบริการที่คุณซื้อหรือสั่งซื้อตามกระบวนการในส่วน “การยอมรับคำสั่งซื้อ” ด้านล่าง คลับ 21 ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนสินค้าที่จัดส่งไปยังลูกค้ารายใดรายหนึ่ง

8.4. ในการเสนอซื้อสินค้าหรือบริการ คุณอนุญาตให้ คลับ 21 ส่งหรือรับข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลรายงานเครดิตของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่อัปเดตใด ๆ) ไปยังหรือจากบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ เพื่อตรวจสอบบัตรเครดิต/ บัตรเดบิตของคุณ เพื่อขอรับการอนุมัติบัตรเครดิตครั้งแรกและ/หรือเพื่ออนุมัติธุรกรรมการซื้อแต่ละรายการ

8.5. คุณยอมรับว่า คลับ 21 อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มาเพื่อดำเนินการตรวจสอบป้องกันการฉ้อโกงที่เหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้อาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานด้านเครดิต หรือหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกงซึ่งอาจเก็บบันทึกข้อมูลไว้

9. การส่งและการยอมรับคำสั่งซื้อ

9.1. คำสั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับการยอมรับความพร้อม และ และตระกร้าสินค้าของคุณจะไม่ได้รับการสงวนไว้ ซึ่งลูกค้ารายอื่นอาจทำการซื้อได้

9.2. คุณสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "สั่งซื้อ" ไม่นานหลังจากส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ อีเมลตอบรับจะถูกส่งถึงคุณตามอีเมลที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียนหรือในการส่งคำสั่งซื้อของคุณ อีเมลตอบรับนี้คือการยืนยันรายละเอียดคำสั่งซื้อของคุณ แต่ไม่ใช่การยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ หากคุณไม่ได้รับอีเมลตอบรับจาก คลับ 21  ภายในสองวันทำการ โปรดติดต่อ Club 21 Services ที่ Line: @ Club21Services โปรดทราบว่าอีเมลตอบรับไม่ถือเป็นการรับประกันความพร้อมใช้งานของสินค้า

9.3. คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้จนถึงเวลาที่คำสั่งซื้อของคุณได้รับการเผยแพร่เพื่อดำเนินการตามศูนย์กระจายสินค้าของเรา กรุณาติดต่อ Club 21 Services  โทร.  02-021-2121 หรือ Line: @Club21Services เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ คุณจะได้รับแจ้งถึงคุณสมบัติของคำขอโดยเร็วที่สุดหลังจากที่เราได้รับคำขอของคุณ คุณไม่สามารถเพิ่มรายการเพิ่มเติมในคำสั่งซื้อของคุณ คุณจะต้องสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่คุณต้องการซื้อ

9.4. เมื่อสินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว บริษัทขนส่งจะส่งหมายเลขติดตามการสั่งซื้อของคุณ

9.5 เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณในกรณี เช่น เราไม่สามารถขอรับการอนุมัติการชำระเงินได้ ข้อจำกัดในการจัดส่งมีผลบังคับใช้กับสินค้าบางรายการที่หมดหรือไม่เป็นไปตามคุณภาพของเรา มาตรฐานการควบคุมและถูกเพิกถอนหรือคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้เราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินธุรกรรมไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือปฏิเสธการให้บริการกับทุกคนเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และเราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามด้วยเหตุผลที่เราปฏิเสธที่จะดำเนินธุรกรรม

10. ราคา สกุลเงิน และภาษีสินค้า

10.1. ราคาสินค้าบนเว็บไซต์จะแสดงเป็นสกุลเงินบาทและมีการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น ราคาสินค้าที่ปรากฏนั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หากคุณได้รับสิทธิส่วนลดสำหรับสมาชิก คลับ 21 ส่วนลดของคุณจะไม่แสดงบนราคาของสินค้าที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ แต่จะแสดงในตระกร้าสินค้าของคุณ หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีสมาชิกแล้ว

10.2. ราคาและข้อเสนอทั้งหมดยังคงใช้ได้ตามที่ระบุไว้ในโฆษณา ราคาของสินค้าในสกุลเงินที่แสดงบนเว็บไซต์ขณะที่ทำการสั่งซื้อนั้นได้รับความเหมาะสม ยกเว้นในบางกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดด้านสิทธิบัตร

10.3. หากบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของคุณไม่ได้ระบุสกุลเงินในการทำธุรกรรมตามเว็บไซต์ ระบบจะคำนวณราคาของสินค้าตามอัตราแลกเปลี่ยนจริงในวันที่ธนาคารผู้ออกบัตรประมวลผลธุรกรรม.

10.4. รหัสโปรโมชั่นไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นและแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสโปรโมชั่นอื่น ส่วนลดสำหรับสมาชิก คลับ 21 หรือข้อเสนออื่น ๆ ได้ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจน และรหัสโปรโมชั่นนั้นต้องแลกภายในวันที่ระบุไว้ (ถ้ามี)

11. การชำระเงิน

11.1. คุณสามารถชำระเงินด้วยบัตร Visa, MasterCard, JCB หรือ UnionPay ได้จากทุกธนาคารและช่องทางอื่น ๆ ที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ การชำระเงินจะถูกดำเนินการจากบัญชีของคุณหลังจากเสร็จสิ้นการประมวลผลคำสั่งซื้อจาก Club 21 ขณะเดียวกันคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนรวมถึงใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อของคุณด้วย โดยคุณรับประกันและยืนยันว่าคุณเป็น (หรือได้รับอนุญาตจาก) บุคคลที่ออกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตและมีชื่อปรากฏบนบัตรเครดิต ซึ่งผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิตทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติจากธนาคารผู้ออกบัตร

11.2. หากกรณีที่ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของคุณปฏิเสธที่จะอนุมัติการชำระเงินให้กับ คลับ 21  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง รวมถึงการยกเลิกการจัดส่งสินค้า

11.3. คุณรับประกันและยืนยันว่าคุณเป็นบุคคลที่ถือครองบัตรเครดิต/บัตรเดบิตและมีชื่อปรากฏบนบัตรเครดิต ซึ่งผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิตทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติจากธนาคารผู้ออกบัตร หากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของคุณปฏิเสธที่จะอนุมัติการชำระเงินให้กับ คลับ 21 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

11.4. You may make payment in Thai Baht only on the Website.

12. สินค้าปัจจุบัน/ รายละเอียดของสินค้า

12.1. สินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ทั้งหมดผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีสำหรับการชอปปิ้งออนไลน์ หากสินค้าประเภทใดหมดก็อาจถูกลบออกจากเว็บไซต์และอาจไม่ได้ปรากฏที่หน้าเว็บไซต์อีก

12.2. ราคาที่โฆษณาบนเว็บไซต์เป็นราคาสำหรับการชอปปิ้งออนไลน์เท่านั้น ราคาของสินค้าบางประเภทจึงอาจต่างจากราคาที่จำหน่ายในร้านค้าคลับ 21 รวมถึงร้านค้าที่เกี่ยวข้อง

12.3. คลับ 21  ได้ตรวจสอบข้อมูลสินค้าทั้งหมด ทั้งภาพประกอบ สี และรายละเอียดสินค้าให้มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ดี ภาพถ่ายและภาพสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเพียงภาพที่ใช้ประกอบเท่านั้น ซึ่งสินค้าจริงที่ส่งมอบให้กับลูกค้าอาจมีลักษณะบางส่วนที่ต่างไปจากภาพที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับสีใด ๆ ของสินค้า เราไม่อาจรับประกันได้ว่าสีที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกต้อง

12.4. คลับ 21 อาจกำหนดวงเงินสำหรับลูกค้าแต่ละราย และขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรืองดการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใดก็ตาม นอกจากนี้ คลับ 21 ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขายให้กับตัวแทนจำหน่าย

13 การประกันและการจัดส่งสินค้า

13.1. คลับ 21 รับประกันการซื้อสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการขนส่ง จนคุณได้รับสินค้าตามที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ เราจำเป็นต้องได้รับลายเซ็นของคุณในสินค้าที่ส่งมอบ เพื่อยืนยันความปลอดภัยและความถูกต้องของสินค้า หากคุณระบุชื่อผู้รับสินค้าซึ่งเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่คุณเพื่อจุดประสงค์ในการจัดส่งอื่นใด เช่น ส่งเป็นของขวัญ นั่นหมายถึงคุณยอมรับว่าการลงนามโดยพวกเขา (หรือตามที่อยู่ในการจัดส่งนั้น) เป็นหลักฐานการจัดส่งและการดำเนินการตาม คลับ 21 เช่นเดียวกับการโอนเงิน หากคุณเลือกรูปแบบการจัดส่งเป็น "รับสินค้าที่ร้านค้า" คลับ 21 ยอมรับและจะจัดส่งสินค้าในนามของคุณ สำหรับการเลือกจัดส่งไปยังสถานที่ตั้งร้านค้าที่เลือก นั่นหมายถึงคุณยอมรับว่าลายเซ็นของผู้เกี่ยวข้องที่ร้านค้า ซึ่งระบุว่าเป็นคำสั่งซื้อที่ให้ "จัดส่งถึง" เป็นหลักฐานการจัดส่งของ คลับ 21 เพื่อยืนยันความปลอดภัยและความถูกต้องของสินค้าที่ส่งถึงคุณ

13.2. เราจำกัดการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น กรณีที่คุณต้องการจัดส่งไปยังที่อื่น เช่น ประเทศสิงคโปร์ โปรดเลือกแถบชื่อ สิงคโปร์ ในเว็บไซต์ หากคุณทำการเลือกประเทศปลายทางขณะซื้อสินค้า รายละเอียดคำสั่งซื้อทั้งหมดในกระเป๋าชอปปิ้งของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังประเทศปลายทางที่คุณเลือก โดยคุณจะต้องเลือกสินค้าที่คุณต้องการซื้ออีกครั้งเพื่อจัดส่งไปยังประเทศใหม่ที่เลือก โปรดทราบว่าสินค้าบางรายการอาจไม่สามารถจัดส่งไปยังทุกประเทศได้ ดังนั้น สินค้าที่มีจำหน่ายสำหรับการชอปปิ้งออนไลน์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ประเทศปลายทางที่คุณเลือก

13.3. เรามุ่งมั่นที่จะส่งสินค้าทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมงหรือ 48 ชั่วโมง ตั้งแต่ได้รับคำสั่งซื้อ โดย คลับ 21 กำหนดให้ DHL เป็นผู้ให้บริการขนส่งสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินทั้งหมด ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดส่งมาตรฐานคือ 2-5 วันทำการภายใต้เงื่อนไข โดยระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น คลับ 21 ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดจากกระบวนการทางศุลกากรใดๆ

13.4. คลับ 21  ให้บริการจัดส่งฟรีภายในประเทศไทย

14. นโยบายการส่งคืนและการเปลี่ยนสินค้า

“นโยบายการส่งคืนและการเปลี่ยนสินค้า” ไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ

การส่งคืนและเปลี่ยนสินค้ามีข้อกำหนด ดังนี้:

14.1. คลับ 21  ไม่มีบริการเปลี่ยนสินค้า หากคุณต้องการเปลี่ยนสินค้าที่คุณซื้อเป็นสินค้าประเภทอื่น คุณต้องส่งคืนสินค้าเดิมของคุณตามกระบวนการด้านล่างและทำการสั่งซื้อสินค้าใหม่อีกครั้ง

14.2. คลับ 21 ไม่รับคืนสินค้าจากการซื้อออนไลน์ที่ร้านค้า Club 21 เว้นแต่จะกำหนดไว้

14.3. หากต้องการคืนสินค้า คุณต้องส่งคำขอคืนสินค้าภายในสิบ (10) วันหลังจากได้รับสินค้า โดยติดต่อ Club 21 Services โทร. 02-021-2121 หรือ Line: @ Club21Services ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 . ทุกวัน จากนั้นโปรดรอให้เจ้าหน้าที่ยืนยันคำขอคืนสินค้าของคุณก่อนส่งสินค้าคืน เมื่อได้รับการยืนยันกรุณาส่งสินค้าที่ต้องการคืนพร้อมใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มขอคืนสินค้าทาง EMS เท่านั้น ไปยัง:

ESHOP (โปรดระบุชื่อแบรนด์ที่คุณต้องการคืนสินค้า

1265 Eazy Space Building ชั้น 2 หมู่ 1

ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10270

14.4. สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมซึ่งยังไม่ได้ใช้งาน และยังคงมีป้ายรายละเอียดสินค้าทั้งหมด สำหรับสินค้าบางประเภทที่มีสายรัดหรือบรรจุภัณฑ์รองรับ เช่น Authenticity cards ถุงผ้าสำหรับใส่กระเป๋า และป้ายหนัง จะต้องรวมอยู่ในการส่งคืนสินค้าเช่นกัน สำหรับสินค้าประเภทรองเท้าทั้งหมดควรลองสวมบนพื้นพรมก่อนสวมใส่ในบริเวณอื่น ๆ หากเป็นรองเท้าที่มีรอยหรือตำหนิใด ๆ จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ กรณีการส่งคืนสินค้าที่เสียหายหรือไม่มีใบเสร็จรับเงินรวมถึงแบบฟอร์มการคืนสินค้าที่กรอกไว้อาจไม่ได้รับการยอมรับ และอาจถูกส่งคืนให้กับลูกค้าโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้า (ซึ่งอาจรวมถึงค่าขนส่ง)

14.5. กรุณาติดต่อ Club 21 Services โทร. 02-021-2121 หรือ Line: @ Club21Services หากสินค้าของคุณได้รับการจัดส่งโดยไม่มีป้ายแท็กดีไซน์เนอร์

14.6. Club 21 จะไม่รับผิดชอบค่าขนส่งในการจัดส่งสินค้าคืน

15. บัตรสมาชิกคลับ 21

15.1. หากลูกค้าเป็นสมาชิกคลับ 21 ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยจะได้รับ 2 คะแนนทุก ๆ การสั่งซื้อจำนวน 25 บาท (สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสมคลับ 21 ในกรณีที่ซื้อสินค้าที่ลดราคาตั้งแต่ 60% ขึ้นไป) เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขอัตราการรับคะแนนและการประกาศอัตราการรับคะแนนใหม่ ลูกค้าจะต้องสร้างบัญชีสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมบัตรสมาชิก

15.2. ลูกค้าจะได้รับคะแนนตามมูลค่าสินค้าที่ คลับ 21  ได้รับจากคำสั่งซื้อจริง (ราคาของสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ซึ่งหักส่วนลดสำหรับสมาชิก หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ แล้วและราคาที่หักจำนวนเงินสำหรับสินค้าส่งคืน) คะแนนที่ได้รับจะถูกอัปเดตที่บัญชีสมาชิกของลูกค้าภายใน 1 วันหลังจากส่งคำสั่งซื้อ หากสินค้าถูกส่งคืนหลังจากวันที่นั้น ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสิทธิตามกฎหมาย คะแนนของคุณจะถูกหักออกจากบัญชีตามจำนวนเงินที่คืนตามข้อกำหนดข้างต้น

15.3. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมบัตรสมาชิกคลับ 21 โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อมูลสำหรับสมาชิก

16. ข้อยกเว้น/ ข้อจำกัดความรับผิดและการรับประกัน
ข้อยกเว้น/ ข้อจำกัดความรับผิดและการรับประกัน” นี้ไม่ส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ

16.1. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คลับ 21 ขอปฏิเสธและไม่รวมข้อกำหนดเงื่อนไขและการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือโดยเกิดขึ้นจากข้อตกลงการซื้อขาย การใช้งานหรือการปฏิบัติทางการค้าก่อนหน้า แม้ว่า คลับ 21 จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ แต่ก็ไม่อาจรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องทั้งหมด เว็บไซต์นี้ให้บริการบนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีจริง" โดยไม่มีการทำการรับรองขึ้นมา และเราไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือธุรกรรมใด ๆ ที่อาจดำเนินการบนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงการรับประกันในการไม่ละเมิดสิทธิ ความปลอดภัย ความถูกต้อง เงื่อนไขที่สมบูรณ์ หรือการรับประกันใด ๆ ที่เกิดจากข้อตกลงการซื้อขาย การใช้งาน หรือทางการค้า

16.2. นอกจากนี้ลูกค้าได้รับทราบและยอมรับตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต: -

ก. ความรับผิดชอบใด ๆ ของ คลับ 21 สำหรับการสูญเสีย ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากความบกพร่องหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสินค้าหรือการละเมิดข้อผูกพันของ คลับ 21  ในกรณีใด ๆ ก็ตาม จะต้องไม่เกินจำนวนเงินของราคาของสินค้าที่ได้รับผลกระทบ

ข. ในกรณีที่กฎหมายใดบังคับใช้การรับประกันหรือกล่าวเป็นนัยถึงข้อกำหนดใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ ความรับผิดชอบของ คลับ 21 สำหรับการละเมิดจะถูกจำกัด (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต) ไว้ที่ (ตัวเลือกของ คลับ 21):

i. ในกรณีของสินค้า ได้แก่ การคืนเงินสำหรับราคาของสินค้า การจัดหาสินค้าใหม่หรือการซ่อมแซมสินค้า และ

ii. ในกรณีของบริการ ได้แก่ การจัดหาบริการใหม่ หรือการคืนเงินสำหรับค่าบริการ และ

ค. ยกเว้นการเสียชีวิตและการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเราเราจะไม่รับผิดชอบในการละเมิดสัญญา (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ก่อนทำสัญญาหรือการรับรองอื่น ๆ (นอกเหนือจากการบิดเบือนความจริงที่ฉ้อโกง) หรือความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา สำหรับความสูญเสียทางเศรษฐกิจใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียรายได้ ผลกำไร สัญญาธุรกิจ หรือเงินออมที่คาดว่าจะได้รับ) การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียพิเศษหรือผลสืบเนื่องใด ๆ ในกรณีที่ความสูญเสียดังกล่าวเกิดขึ้นโดยฝ่ายนั้น อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการชอปปิ้งออนไลน์นี้ หรือการใช้สินค้าใด ๆ ที่ซื้อบนเว็บไซต์

17. เหตุสุดวิสัย

17.1. คลับ 21 จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าผู้ซึ่งละเมิดสัญญาข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเมื่อเกิดจากสาเหตุอันได้แก่:

ก. อัคคีภัย อุบัติเหตุ กฎหมาย คำสั่ง ประกาศข้อบังคับ ข้อเรียกร้องหรือข้อกำหนดของรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐ การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน การขาดแคลนหรือไม่พร้อมใช้งานของสินค้าหรือวัสดุ ความล่าช้าในการขนส่งหรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม (ไม่ว่าจะคล้ายกับที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ คลับ 21

ข. ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ  (ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ เช่น พายุทอร์นาโด เฮอริเคน พายุไต้ฝุ่น น้ำท่วมและแผ่นดินไหว) หรือ

ค. สงครามหรือหรือการก่อการร้าย รวมถึงการหยุดชะงักของหน่วยงานต่าง ๆ การขนส่ง และบริการทางการสื่อสาร ซึ่งในกรณีนี้ คลับ 21 จะได้รับการยกเว้นการดำเนินการเพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว

18. ข้อกำหนดอื่น ๆ

18.1. จะไม่มีความล้มเหลว ความล่าช้า หรือการผ่อนปรนสำหรับ คลับ 21 ในการใช้อำนาจหรือสิทธิใด ๆ ที่มอบให้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เพื่อดำเนินการในการสละอำนาจหรือสิทธิดังกล่าว และจะไม่มีการใช้อำนาจหรือสิทธิดังกล่าวเพื่อกีดกันการใช้สิทธิอื่นใดในอนาคตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

18.2. หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกตีความโดยหน่วยงานของรัฐหรือศาลที่มีอำนาจหน้าที่ เพื่อทำให้ผิดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับในปัจจุบันหรือในอนาคตที่มีผลบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องสามารถแยกออกได้อย่างสมบูรณ์ และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกตีความว่า ข้อกำหนดที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องดังกล่าวไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง หรือโดยการตัดขาดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

18.3. ยกเว้น บริษัทในเครือทั้งหมดของ คลับ 21 ไม่มีบุคคลอื่นใดที่จะมีสิทธิแม้อยู่ภายใต้สัญญา (สิทธิของบุคคลภายนอก) พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นใดในการบังคับใช้หรือได้รับประโยชน์ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าจะมีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก็ตาม การยินยอมของบุคคลที่สามไม่มีความจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (รวมถึงการปล่อยหรือการประนีประนอมความรับผิดชอบใด ๆ) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

18.4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ คลับ 21 ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ และมีผลแทนที่ข้อตกลง การเจรจา การรับรองการรับประกัน ความเข้าใจ การโต้ตอบและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนหน้า (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา ทั้งทางตรงหรือโดยนัย) หรือการเตรียมการระหว่าง คลับ 21 และบริษัทฯในเครือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงไม่มีการทำสัญญา การชักจูง การเป็นตัวแทน หรือข้อตกลงใด ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ที่ทำโดย คลับ 21 หรือบริษัทฯในเครือ

18.5. หากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ถูกกำหนดโดยศาลว่าเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดที่เหลือทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ประหนึ่งข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นไม่เคยถูกรวมไว้

19. กฎหมายที่ใช้บังคับ

19.1. การใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ศาลไทยมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับความถูกต้อง หรือการยุติข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อพิพาท") คุณยอมรับว่าศาลไทยเป็นศาลที่ทำหน้าที่เหมาะสมที่สุดในการระงับข้อพิพาท และคุณตกลงที่จะไม่โต้แย้งใด ๆ อย่างไรก็ดี ข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายบังคับใด ๆ ของลูกค้าตามอำนาจศาล

2020 Club 21 (Thailand) Co. , Ltd. สงวนลิขสิทธิ์